Ακολουθήστε μας

Βραβεία

Η ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ θα απονείμει φέτος τα παρακάτω βραβεία:

1. Τρία Βραβεία «ΚΕΠΕΤΖΗ» 1.000€ έκαστο

2. Τρία Βραβεία ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ για τις καλύτερες ερευνητικές εργασίες «βασικής έρευνας»

                1ο  1200€  |  2ο 1000€  | 3ο  800€

3. Τρία Βραβεία ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ για τις καλύτερες ερευνητικές εργασίες «κλινικής έρευνας»

                1ο  1200€  |  2ο 1000€  | 3ο  800€

4. Δύο Βραβεία ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ «καλύτερης παρουσίασης ερευνητικής εργασίας»

                α. Για την καλύτερη παρουσίαση προφορικής ανακοίνωσης (oral) 500€

                β. Για την καλύτερη αναρτημένη ανακοίνωση (poster) 500€


5.
Βραβείο ερευνητικής εργασίας (κλινικής ή βασικής έρευνας) με αντικείμενο τις 

               Σπονδυλαρθρίτιδες, 1000€


6. Βραβείο ερευνητικής εργασίας Κλινικής Έρευνας στη μνήμη του Αλέξανδρου Αδριανάκου,

                ύψους 1500€ (με δωρεά του Ελληνικού Ιδρύματος Ρευματολογίας)