Ακολουθήστε μας

H ΕΡΕ – ΕΠ.Ε.Ρ.Ε.

Με μακρά πορεία, που μετράει 62 συναπτά χρόνια δραστηριότητας, η Ε.Ρ.Ε. – ΕΠ.Ε.Ρ.Ε. διακρίνεται για την αταλάντευτη και δυναμική παρουσία της στην Επιστημονική Κοινότητα της Ρευματολογίας. Το πλούσιο ερευνητικό της έργο και η συμβολή της στην επιμόρφωση του ιατρικού προσωπικού και την ενημέρωση του γενικού πληθυσμού αναδεικνύουν τον σπουδαίο ρόλο της στην κοινωνία και τον άνθρωπο.

Η Ε.Ρ.Ε. – ΕΠ.Ε.Ρ.Ε Ιδρύθηκε το 1960 ως «Ελληνική Εταιρεία Ρευματολογίας και Υδροθεραπείας». Μετονομάσθηκε το 1970 σε «Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία». Το 2012 καθιερώθηκε ως  «Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία & Επαγγελματική Ένωση Ρευματολόγων Ελλάδος (Ε.Ρ.Ε.-ΕΠ.Ε.Ρ.Ε.)»

Πρόκειται για Επιστημονικό και Επαγγελματικό Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο αποτελεί τον θεσμικό εκπρόσωπο της ιατρικής ειδικότητας της Ρευματολογίας στην Ελλάδα καθώς και των Ελλήνων Ρευματολόγων.

Σκοποί της Εταιρείας είναι:
 1. Η μελέτη των ρευματικών παθήσεων για την καλύτερη πρόληψη και αντιμετώπισή τους
 2. Η με κάθε κατάλληλο μέσο αξιοποίηση στον ανώτατο βαθμό της ειδικότητας της ρευματολογίας για την επιστήμη, την κοινωνία και τους ασθενείς με ρευματικές παθήσεις
 3. Η εκπόνηση, η εκτέλεση και η εποπτεία προγραμμάτων συνεχιζόμενης και μεταπτυχιακής ιατρικής εκπαίδευσης στη Ρευματολογία
 4. Η χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων και υποτροφιών στο γνωστικό αντικείμενο της Ρευματολογίας
 5. Η διαρκής ενημέρωση και επιμόρφωση των ιατρών άλλων ειδικοτήτων, των υπόλοιπων επαγγελματιών υγείας, των αρχών αλλά και του γενικού πληθυσμού στα θέματα της ρευματολογίας ώστε να επιτυγχάνεται όσο το δυνατό αποτελεσματικότερα «η πρώιμη διάγνωση και η έγκαιρη- ορθή θεραπεία» των ασθενών με ρευματικές παθήσεις
 6. Η διαφώτιση της κοινής γνώμης και κάθε αρμόδιας αρχής για την κοινωνικοοικονομική σημασία των ρευματοπαθειών
 7. Η συμβολή και η προώθηση των δράσεων του  «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Ρευματικές Παθήσεις» σε συνεργασία με τις Ενώσεις Ασθενών,  ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που αφορούν:
  • Τις αναγκαίες πολιτικές υγείας και τις μεταρρυθμίσεις στο σύστημα υγείας
  • Την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού
  • Την ανάγκη δημιουργίας αρχείων καταγραφής ρευματοπαθών
  • Την υποστήριξη και τη φροντίδα των χρόνιων ρευματοπαθών
  • Τον ανάπτυξη του εθελοντισμού για τη συμπληρωματική κάλυψη των αναγκών
  • Την εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας, των ασθενών και των οικογενειών τους
  • Την έρευνα για τις Ρευματικές Παθήσεις
 8. Η συνεργασία με τους αρμόδιους κρατικούς ή άλλους φορείς για τη θέσπιση και προαγωγή των επαγγελματικών συμφερόντων και δικαιωμάτων των Ελλήνων Ρευματολόγων καθώς και η επαγγελματική υποστήριξη των μελών της
 1.  

Η Ε.Ρ.Ε. -ΕΠ.Ε.Ρ.Ε. διοργανώνει σταθερά τις ακόλουθες επιστημονικές εκδηλώσεις:

  1. Το Πανελλήνιο Συνέδριο Ρευματολογίας κάθε 2 έτη
  2. Τα Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Ρευματολογίας κάθε 2 έτη
  3. Τις Εαρινές Ημέρες Ρευματολογίας κάθε έτος

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος

Ευαγγελία Καταξάκη

Ρευματολόγος ∆ιευθύντρια ΕΣΥ, Γ.Ν. «Θριάσειο», Ελευσίνα

Αντιπρόεδρος

Δημήτριος Καρόκης

Ρευματολόγος, Musculoskeletal Ultrasound Specialist, Στρατιωτικός Ιατρός ε.α.

Γεν. Γραμματέας

Αικατερίνη Σφυρόερα

Ρευματολόγος, Κέντρο Υγείας Γαλατσίου, Αθήνα

Ειδ. Γραμματέας

Θεόδωρος Δημητρούλας

Αν. Καθηγητής Ρευματολογίας Α.Π.Θ

Ταμίας

Πελαγία Κατσιμπρή

Ρευματολόγος, Επιμελήτρια Α΄ ΕΣΥ, Π.Γ.Ν.Α. Αττικόν

Σύμβουλος

Δημήτριος Βασιλόπουλος

Ρευματολόγος Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α, Β΄ Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο, Γ.Ν.Α «Ιπποκράτειο», Αθήνα