Ακολουθήστε μας

Ειδικές Συνεδρίες

Στα πλαίσια του 28ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ρευματολογίας που διοργανώνει η Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία και Επαγγελματική Ένωση Ρευματολόγων Ελλάδος (ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ) για πρώτη φορά με υβριδική μορφή, σας καλούμε να προχωρήσετε με την εγγραφή σας για τη συμμετοχή σας στις Ειδικές Συνεδρίες που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου. Για την παρακολούθηση των Ειδικών Συνεδριών είναι απαραίτητη η προεγγραφή λόγω του περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων. Η προεγγραφή είναι δωρεάν.

Στις Ειδικές Συνεδρίες μπορούν να συμμετέχουν μόνο Επαγγελματίες Υγείας.

Αναλυτικό Πρόγραμμα των Συνεδριών

Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2022

17:00-18:00

Συνάντηση με τον Ειδικό Ι  | ΠΑΙΔΟΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Συντονιστής: Μ. Τραχανά
Β. Σγουροπούλου, Μ. Τραχανά, Π. Πρατσίδου-Γκέρτση

17:00-18:00

Συνάντηση με τον Ειδικό ΙΙ | ΜΥΟΣΙΤΙΔΕΣ
Συντονιστής: Κ. Μαυραγάνη
Μ. Γεροχρήστου, Ν. Μιχαλακέας

Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022

08:00-09:00

Κλινικό Φροντιστήριο Ι | ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ
Συντονιστές: Δ. Μπόγδανος, Χ. Κατσιάρη
Εκπαιδευτές: Ν.-Μ. Λιαπής, Β. Σύρμου

08:00-09:00

Κλινικό Φροντιστήριο ΙΙ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΗΘΗΣΕΩΝ
Συντονιστής: Δ. Καρόκης
Εκπαιδευτές: Γ. Γιόκιτς (Κακαβούλη), Κ. Σιάγκρη, Α. Ραπτοπούλου

16:00-17:00

Συνάντηση με τον Ειδικό ΙΙΙ | ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΗΣ ΛΥΚΟΣ
Συντονιστής: Γ. Μπερτσιάς
Σ. Πιτσιγαυδάκη, Μ. Παππά

16:00-17:00

Συνάντηση με τον Ειδικό IV | ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΕΣ
Συντονιστής: Δ. Βασιλόπουλος

Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2022

08:00-09:00

Συνάντηση με τον Ειδικό V | OΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ
Συντονιστές: Α. Ηλιόπουλος
Αικ. Κατσαλήρα, Ε. Κασκάνη, Θ. Τεμεκονίδης

08:00-09:00

Συνάντηση με τον Ειδικό VI | ΣΥΝΔΡΟΜΟ SJOGREN
Συντονιστής: Α. Τζιούφας
Λ. Χατζής

Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2022

08:00-09:00

Συνάντηση με τον Ειδικό VII | AΝΤΙΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ
Συντονιστές: Μ. Τεκτονίδου
Γ. Ευαγγελάτος

08:00-09:00

Συνάντηση με τον Ειδικό VIII | ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΣΚΛΗΡΟΔΕΡΜΑ
Συντονιστής: Θ. Δημητρούλας

09.00-10.00

Κλινικό Φροντιστήριο ΙΙΙ | Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΟΝΙΚΗ ΣΠΟΝΔΥΛΟΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΑ
Παρουσίαση περιστατικών
Συντονιστής: Α. Καραντάνας