Ακολουθήστε μας

Μοριοδότηση

Το 28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ρευματολογίας θα αξιολογηθεί από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, για να δοθούν μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα κριτήρια της European Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME) & Union Européenne des Médecins Specialistes (UEMS).