Ακολουθήστε μας

Οργανωτική Επιτροπή

Δημήτριος Βασιλόπουλος

Ρευματολόγος Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α, Β΄ Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο, Γ.Ν.Α «Ιπποκράτειο», Αθήνα

Θεόδωρος Δημητρούλας

Αν. Καθηγητής Ρευματολογίας Α.Π.Θ

Δημήτριος Καρόκης

Ρευματολόγος, Musculoskeletal Ultrasound Specialist, Στρατιωτικός Ιατρός ε.α.

Ευαγγελία Καταξάκη

Ρευματολόγος ∆ιευθύντρια ΕΣΥ, Γ.Ν. «Θριάσειο», Ελευσίνα

Πελαγία Κατσιμπρή

Ρευματολόγος, Επιμελήτρια Α΄ ΕΣΥ, Π.Γ.Ν.Α. Αττικόν

Αικατερίνη Σφυρόερα

Ρευματολόγος, Κέντρο Υγείας Γαλατσίου, Αθήνα