Ακολουθήστε μας

Η διαδικασία υποβολής των περιλήψεων και των εργασιών για τα βραβεία Κέπετζη ολοκληρώθηκε. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας.

Στα πλαίσια του 28ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ρευματολογίας που διοργανώνει η Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία και Επαγγελματική Ένωση Ρευματολόγων Ελλάδος (ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ) στην Αθήνα στις 8-11 Δεκεμβρίου 2022 (Ξενοδοχείο Grand Hyatt), σας προσκαλούμε να υποβάλετε τις περιλήψεις των ερευνητικών εργασιών σας και τις εργασίες σας για τα Βραβεία Κέπετζη.

Οι καλύτερες ερευνητικές εργασίες θα παρουσιασθούν προφορικά σε ειδική συνεδρία ή θα αναρτηθούν και θα παρουσιασθούν στο ειδικό «Poster Tour» που θα διεξαχθεί στα πλαίσια του Συνεδρίου.

 

Οδηγίες συγγραφής για τις περιλήψεις των Ερευνητικών Εργασιών

Οι περιλήψεις πρέπει να είναι γραμμένες σε Word, στα Ελληνικά με γραμματοσειρά Arial, 10 pt, δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 250 λέξεις (εκτός τίτλου, συγγραφέων, ευχαριστιών) και θα υποβάλλονται με τον ακόλουθο τρόπο:

 1. Στην πρώτη σειρά ο πλήρης τίτλος της εργασίας (με κεφαλαία γράμματα).
 2. Mία σειρά κενή και στην επόμενη τα ονόματα των συγγραφέων ως εξής (παράδειγμα): Νικολόπουλος Ν.1, Γεωργόπουλος Δ.2, ….
 3. Μία σειρά κενή και στην επόμενη το κέντρο/κλινική την οποία εκπροσωπούν οι συγγραφείς (παράδειγμα): 1 Μονάδα Κλινικής Ανοσολογίας-Ρευματολογίας, Ιπποκράτειο ΓΝΑ, Αθήνα, 2 Ρευματολογική Κλινική, ΠΑΓΝΗ, Ηράκλειο
 4. Το όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία πρέπει να είναι υπογραμμισμένο  (Πετρόπουλος Ν.1, Ράπτης Γ.2,….)
 5. Δύο σειρές κενές και στην επόμενη παρατίθεται το κείμενο της περίληψης δομημένο ως εξής:
 • Εισαγωγή
 • Σκοπός της μελέτης
 • Μέθοδοι
 • Αποτελέσματα
 • Συμπεράσματα
 • Ευχαριστίες Εδώ θα συμπληρώνονται οι πηγές χρηματοδότησης της εργασίας (π.χ. ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας – ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Αθηνών κλπ.)

Οδηγίες συγγραφής εργασιών για τα βραβεία ΚEΠΕΤΖΗ

Οι συγγραφείς που επιθυμούν να υποβάλουν την εργασία τους για βράβευση με το Βραβείο ΚΕΠΕΤΖΗ παρακαλούνται να υποβάλουν στην παρακάτω φόρμα, πλήρες κείμενο ως επισυναπτόμενο αρχείο (word).


Οι εργασίες αυτές μπορούν να αφορούν πρωτότυπα άρθρα ή ανασκοπήσεις που δεν έχουν ή δεν πρόκειται να δημοσιευθούν αλλού, γραμμένα σύμφωνα με τις οδηγίες του περιοδικού της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ «Mediterranean Journal Rheumatology» mjrheum.org

Υποβολή Περιλήψεων και Εργασιών για τα βραβεία Κέπετζη

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των εργασιών ορίζεται η 10η Οκτωβρίου 2022. Οι εργασίες θα αξιολογηθούν ως προς την αποδοχή τους από την Ειδική Επιτροπή Κρίσης Εργασιών του Συνεδρίου. Οι συγγραφείς θα ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης έως την 4η Νοεμβρίου 2022.