Ακολουθήστε μας

Εγγραφή

Παρακαλούμε πατήστε

για να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής σας για την παρακολούθηση του Συνεδρίου

Καταληκτική ημερομηνία για την online εκδήλωση ενδιαφέροντος είναι η 1η Δεκεμβρίου 2022.

Το δικαίωμα εγγραφής περιλαμβάνει: Φυσική παρουσία Διαδικτυακή συμμετοχή
Ειδικοί Ειδικευόμενοι Νοσηλευτές
Φοιτητές
Άλλοι
Επαγγελματίες
Υγείας
Ειδικοί &
Ειδικευόμενοι
Νοσηλευτές
Φοιτητές
Άλλοι
Επαγγελματίες
Υγείας
200 € 180 € Χωρίς χρέωση 100 € 50 € Χωρίς χρέωση 50 €
Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος με φυσική παρουσία
Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
Τελικό πρόγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή
Πιστοποιητικό παρακολούθησης σε ηλεκτρονική μορφή
Πρόσβαση στον χώρο της έκθεσης
Πρόσβαση στον χώρο της διαδικτυακής έκθεσης
2 μήνες πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μετά το πέρας του συνεδρίου (για παρακολούθηση μαγνητοσκοπημένου επιστημονικού προγράμματος)

Για τους όρους και προϋποθέσεις της συμμετοχής στο Συνέδριο πατήστε