Ακολουθήστε μας

28Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ρευματολογίας 2022 – Πολιτική υβριδικού συνεδρίου

 

Με την εγγραφή σας στο Rheumatology Congress 2022, αναγνωρίζετε ότι η εγγραφή σας υπόκειται στην Πολιτική GDPR του Συνεδρίου.

 

Όλοι οι συμμετέχοντες στο Rheumatology Congress 2022 πρέπει να συμμορφώνονται με την Υβριδική Πολιτική του.

 

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτές τις πολιτικές, επικοινωνήστε με το info@rheumatologycongress2022.gr.

 

Προκαταρκτικές παρατηρήσεις

Το Rheumatology Congress 2022 πιστεύει ακράδαντα στη συμμετοχή των συμμετεχόντων και υπό αυτή την οπτική σκοπεύει να διευκολύνει την εικονική πρόσβαση των παρευρισκόμενων στο Συνέδριο του Rheumatology Congress 2022 μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων (ένα «Υβριδικό Συνέδριο») δίπλα στην πρόσβαση στις εγκαταστάσεις.

 

Το Rheumatology Congress 2022 διευκολύνει το Υβριδικό Συνέδριο παρέχοντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις εργασίες του Rheumatology Congress 2022 και να συμμετάσχουν εικονικά κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου.

 

Το Rheumatology Congress 2022 έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι προσφέρεται στους συμμετέχοντες η καλύτερη εικονική εμπειρία, οι συμμετέχοντες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προβλήματα που είναι κοινά σε οποιαδήποτε καινοτόμο εικονική εφαρμογή.

 

1. Γενικά

1.1 Το Rheumatology Congress 2022 στοχεύει να βοηθήσει τους αντιπροσώπους του Συνεδρίου του Rheumatology Congress 2022 που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Υβριδικό Συνέδριο εικονικά παρέχοντας την δυνατότητα να συμμετάσχουν ηλεκτρονικά και σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου.

1.2 Η πλατφόρμα για το Υβριδικό Συνέδριο θα προσφερθεί από το Rheumatology Congress 2022.

1.3 Όσοι συμμετάσχουν διαδικτυακά θα πρέπει να ταυτοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω του Rheumatology Congress 2022 για να εισέλθουν στο Υβριδικό Συνέδριο μέσω ασφαλούς πρόσβασης, όπως ορίζεται στους Όρους Χρήσης της Ψηφιακής Πλατφόρμας.

1.4 Οδηγίες συμμετοχής για τους Συμμετέχοντες θα συμπεριληφθούν στη σχετική σύγκληση του Υβριδικού Συνεδρίου.

1.5 Το Rheumatology Congress 2022 διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να τροποποιεί, να αναστείλει, να ακυρώσει ή να περιορίσει τους μηχανισμούς ηλεκτρονικής συμμετοχής όταν αυτό καταστεί απαραίτητο ή σκόπιμο για τεχνικούς λόγους ή λόγους ασφαλείας.

 

2. Ειδική Βοήθεια

Το Rheumatology Congress 2022 δεσμεύεται για τη διαφορετικότητα και την ισότιμη συμμετοχή, καθιστώντας τον ιστότοπο του συνεδρίου του Rheumatology Congress 2022 και άλλα ψηφιακά στοιχεία άμεσα προσβάσιμα στα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία. Βελτιώνουμε συνεχώς όλα τα ψηφιακά στοιχεία για να συμμορφώνονται με όλες τις τυπικές οδηγίες προσβασιμότητας. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την προσβασιμότητα του ιστότοπου και του περιεχομένου, επικοινωνήστε με το info@rheumatologycongress2022.gr.

 

3. Δικαιώματα των διαδικτυακά συμμετεχόντων στο Υβριδικό

3.1 Κάθε Συμμετέχων μπορεί να παρακολουθεί εικονικά το πρόγραμμα του Υβριδικού Συνεδρίου και να συμμετέχει σε πραγματικό χρόνο ηλεκτρονικά, υπό την προϋπόθεση ότι έχει επιλέξει έγκαιρα αυτήν την επιλογή μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας εγγραφής σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στη σύγκληση του Υβριδικού Συνεδρίου.

3.2 Συνιστάται στους διαδικτυακά συμμετέχοντες να συνδεθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που φιλοξενεί το Υβριδικό Συνέδριο πριν από την έναρξη του.

3.3 Οι σύνεδροι που παρακολουθούν το Υβριδικό Συνέδριο, είτε εικονικά είτε αυτοπροσώπως, υπολογίζονται κατά την έναρξη του Υβριδικού Συνεδρίου ως αυτοπροσώπως συμμετέχοντες για τον υπολογισμό των Συμμετεχόντων που εκπροσωπούνται στο Υβριδικό Συνέδριο.

3.4 Η εικονική πλατφόρμα, συμπεριλαμβανομένων των ηχογραφημένων συνεδριάσεων, θα είναι προσβάσιμη για 2 μήνες μετά το Συνέδριο για όλους τους εγγεγραμμένους συνέδρους.

 

4. Ακύρωση

Το Rheumatology Congress 2022 διατηρεί το δικαίωμα να μεταβεί σε ένα αμιγώς Υβριδικό Συνέδριο, εάν ειδικές περιστάσεις μας αναγκάσουν να προβούμε σε μια τέτοια αλλαγή σύμφωνα με το σχετικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης.

 

5. Τεχνική υποδομή

5.1 Το Rheumatology Congress 2022 διασφαλίζει, στο μέτρο του ευλόγως δυνατού, ότι η τεχνική υποδομή για εικονική συμμετοχή σε ένα Υβριδικό Συνέδριο είναι σωστά τοποθετημένη, ασφαλής και προσβάσιμη για τους Συμμετέχοντες με συμβατές συσκευές.

5.2 Οι διαδικτυακά συμμετέχοντες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα υπάρχουν πάντα ορισμένοι υπολειπόμενοι κίνδυνοι σε σχέση με την τεχνική υποδομή που χρησιμοποιείται για τις υβριδικές συναντήσεις. Αυτοί οι κίνδυνοι περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: οποιαδήποτε αποτυχία στον εξοπλισμό εικονικών συσκέψεων, το λογισμικό, την υποδομή δικτύου, τους διακομιστές, τη σύνδεση στο διαδίκτυο ή τηλέφωνο, τον εξοπλισμό βίντεο ή φωνής, είτε προκαλείται είτε όχι από περιστατικό ασφάλειας πληροφοριών (που περιλαμβάνει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση, πειρατεία, επίθεση άρνησης υπηρεσιών, άρνηση πρόσβασης, οποιαδήποτε αποτυχία ή εισβολή που προκύπτει από κλοπή ή παράνομη υποκλοπή κωδικού πρόσβασης ή κωδικού πρόσβασης δικτύου και οποιαδήποτε άλλη επίθεση στον κυβερνοχώρο) ή που προκαλείται από οποιοδήποτε είδος μηχανικής βλάβης, όπως οποιαδήποτε διακοπή ρεύματος κατά τη διάρκεια του Υβριδικού Συνεδρίου. Η αποτυχία της τεχνολογίας μπορεί να συμβεί τόσο από την πλευρά του on-site Συνεδρίου είτε από την πλευρά των διαδικτυακά  συμμετεχόντων.

5.3 Το Rheumatology Congress 2022 θα καταβάλει όλες τις εύλογες προσπάθειες για να διατηρήσει τις γραμμές τεχνικής υποστήριξης διαθέσιμες για τους Συμμετέχοντες που παρακολουθούν τη συνάντηση διαδικτυακά.

5.4 Οι συμμετέχοντες μπορούν να ενημερώσουν το Rheumatology Congress 2022 για οποιαδήποτε βλάβη της τεχνικής υποδομής μέσω των γραμμών τεχνικής υποστήριξης. Οποιαδήποτε αποτυχία σε εξοπλισμό εικονικών συσκέψεων, λογισμικό, υποδομή δικτύου, διακομιστές, σύνδεση στο διαδίκτυο ή τηλέφωνο, διακοπή ρεύματος ή παρόμοια συμβάντα, συμπεριλαμβανομένου ενός περιστατικού ασφάλειας πληροφοριών (που περιλαμβάνει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση, πειρατεία, επίθεση άρνησης υπηρεσιών, άρνηση πρόσβαση, οποιαδήποτε αποτυχία ή εισβολή που προκύπτει από κλοπή ή παράνομη υποκλοπή κωδικού πρόσβασης ή κωδικού πρόσβασης δικτύου και οποιασδήποτε άλλης κυβερνοεπίθεσης), που θα μπορούσε να εμποδίσει την εικονική συμμετοχή στο Υβριδικό Συνέδριο, θα είναι σε κάθε περίπτωση σε κίνδυνο και στον λογαριασμό του παρευρισκόμενου.

5.5 Οποιαδήποτε αστοχία της τεχνικής υποδομής που προκύπτει κατά την Υβριδική Συνάντηση και η οποία έρχεται στην προσοχή των Διοργανωτών και η οποία επηρεάζει σημαντικά την πορεία του Υβριδικού Συνεδρίου, θα κοινοποιείται από τους Διοργανωτές σε όλους τους Συμμετέχοντες που συμμετέχουν αυτοπροσώπως ή διαδικτυακά στο Υβριδική συνάντηση. Οι Διοργανωτές μπορούν να αποφασίσουν κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, λαμβάνοντας υπόψη τον πιθανό αντίκτυπο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο της Υβριδικής Συνάντησης, εάν η Υβριδική Συνάντηση πρέπει να ανασταλεί ή να ακυρωθεί λόγω τέτοιας αποτυχίας ή να προχωρήσει χωρίς τη δυνατότητα ορισμένων ή όλων των διαδικτυακά συμμετεχόντων να συμμετέχουν ή/και να παρακολουθούν την Υβριδική Συνάντηση εικονικά

 

6. Εξουσιοδότηση για χρήση εικόνας, ονόματος και άλλης ομοιότητας

(Εγγραφή / Ήχος, Βίντεο και φωτογραφία)

Τα πνευματικά δικαιώματα του προγράμματος του Συνεδρίου ανήκουν στο Rheumatology Congress 2022.

Το Rheumatology Congress 2022 διατηρεί όλα τα δικαιώματα που σχετίζονται με το Συνέδριο, συμπεριλαμβανομένων (χωρίς περιορισμό) των δικαιωμάτων για όλες τις ηχογραφήσεις ή τις αναπαραγωγές παρουσιάσεων σε αυτό το Συνέδριο.

Με την παρουσία σας στο Συνέδριο ή τη σύνδεση στον ιστότοπο ή τις εφαρμογές του Συνεδρίου και συμμετέχοντας σε τυχόν διαδραστικές λειτουργίες, συμφωνείτε ότι το Rheumatology Congress 2022 ή/και τρίτα μέρη εξουσιοδοτημένα από το Rheumatology Congress 2022 μπορούν να φωτογραφίσουν ή να καταγράψουν την εικόνα, το όνομα, τη φωνή σας, ή/και λέξεις και μπορεί να δημοσιεύσει, να εμφανίσει, να αναπαράγει, να αντιγράψει και να διανείμει την εικόνα, το όνομα, τη φωνή ή/και τις λέξεις σας για εκπαιδευτικές δραστηριότητες ή δραστηριότητες μέλους σε όλο τον κόσμο σε όλες τις μορφές μέσων που είναι τώρα γνωστά ή αναπτύχθηκαν αργότερα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της διαφήμισης, της εκπαίδευσης, των ιστοσελίδων και του υλικού παρουσιάσεων.

Αναγνωρίζετε περαιτέρω ότι το Rheumatology Congress 2022 ή/και τρίτα μέρη εξουσιοδοτημένα από το Rheumatology Congress 2022 θα έχουν το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να σας ταυτοποιήσουν σε σχέση με τέτοιου είδους μέσα  ονομαστικά ή/και μέσω ιδιότητας σε ενώσεις / οργανισμούς. Δεν θα καταβάλλονται δικαιώματα εκμετάλλευσης σε σχέση με αυτήν την εξουσιοδότηση ή αυτές τις χρήσεις.

Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε φωτογράφηση, κινηματογράφηση, μαγνητοφώνηση, εγγραφή ή αναπαραγωγή σε οποιοδήποτε μέσο, ​​συμπεριλαμβανομένης της χρήσης εξοπλισμού με τρίποδο ή εφαρμογών εγγραφής οθόνης, οποιουδήποτε από τα προγράμματα που παρουσιάζονται στο Συνέδριο χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση του Rheumatology Congress 2022.

Εξαίρεση: Επιτρέπονται περιορισμένες φωτογραφίες για αυστηρά προσωπική, κοινωνική ή μη εμπορική χρήση.

 

7. Πολιτική Κώδικα Δεοντολογίας Υβριδικού Συμβάντος

Καλείστε να ασχοληθείτε με τα δεδομένα με τρόπο που να έχει νόημα και να ισχύει για τη δική σας προσωπική οπτική. Ως εκ τούτου, δεσμευόμαστε να δημιουργήσουμε μια εκδήλωση που να είναι ποικιλόμορφη, περιεκτική, ασφαλής και απαλλαγμένη από διακρίσεις, ανεξαρτήτως φυλής, θρησκείας, χρώματος, εθνικής καταγωγής, ιδιότητας ιθαγένειας, σεξουαλικού προσανατολισμού, έκφρασης φύλου ή ταυτότητας, κατάστασης τρανς, ηλικίας, αναπηρίας, οικογενειακής κατάστασης, φυσικής εμφάνισης ή οποιαδήποτε άλλης ταξινόμησης/χαρακτηριστικού («προσωπικά χαρακτηριστικά») που προστατεύεται από το νόμο.

Το Rheumatology Congress 2022 αναμένει από τα άτομα να υποστηρίξουν τους επαγγελματικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς του Rheumatology Congress 2022 σεβόμενοι τα δικαιώματα, το απόρρητο, την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια όλων των ατόμων. Το Rheumatology Congress 2022 αναμένει από τα άτομα να επιδεικνύουν επαγγελματισμό, προσοχή και σεβασμό στον λόγο και τις πράξεις τους. Το Rheumatology Congress 2022 αναμένει από τα άτομα να απέχουν από την παρενοχλητική ομιλία και άλλες ενοχλητικές συμπεριφορές.

 

Αναμενόμενη συμπεριφορά

Να είστε προσεκτικοί, να συμπεριφέρεστε με σεβασμό και να είστε συνεργατικοί.

Αποφύγετε την υποτιμητική, μεροληπτική ή ενοχλητική συμπεριφορά και ομιλία (τόσο προφορική όσο και γραπτή).

Ειδοποιήστε τους διοργανωτές του Rheumatology Congress 2022 εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε συμπεριφορά που δεν ευθυγραμμίζεται με αυτόν τον κώδικα δεοντολογίας στέλνοντας email στο info@rheumatologycongress2022.gr.

 

Μη Αποδεκτή Συμπεριφορά

Οι μη αποδεκτές συμπεριφορές μπορεί να περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε:

 1. Ανεπιθύμητη και απρόσκλητη προσοχή ή επαφή με άλλο Συμμετέχοντα
 2. Προφορικά ή γραπτά σχόλια ή οπτικές εικόνες, που αφήνουν σεξουαλικά υπονοούμενα, ή που υποτιμούν ή δείχνουν εχθρότητα ή αποστροφή προς ένα άτομο ή ομάδα ατόμων, ή που δημιουργούν ένα εκφοβιστικό, εχθρικό ή προσβλητικό περιβάλλον ή που παρεμβαίνουν αδικαιολόγητα στην δυνατότητα συμμετοχής ενός ατόμου στο Rheumatology Congress 2022
 3. Ανεπιθύμητες σεξουαλικές προβολές, αιτήματα για σεξουαλικές χάρες ή άλλη ανεπιθύμητη σωματική, λεκτική, οπτική ή άλλη συμπεριφορά σεξουαλικής φύσης·
 4. Ακατάλληλη, περιττή ή άσχετη χρήση γυμνού ή/και σεξουαλικών εικόνων.
 5. Εκφοβιστικό, παρενοχλητικό, υβριστικό, δυσφημιστικό, βέβηλο, μεροληπτικό, υποτιμητικό ή εξευτελιστικό λόγο.
 6. Επιβλαβή ή επιβλαβή προφορικά ή γραπτά σχόλια ή οπτικές εικόνες που σχετίζονται με προσωπικά χαρακτηριστικά.
 7. Εσκεμμένος εκφοβισμός ή καταδίωξη.
 8. Παρενόχληση φωτογραφίας ή εγγραφής.
 9. Διαρκής ή επαναλαμβανόμενη διακοπή συνομιλιών ή άλλων γεγονότων.
 10. Ρητή ή σιωπηρή απειλή σωματικής ή επαγγελματικής βλάβης.
 11. Φορώντας ρούχα σε βίντεο ή φωτογραφίες που δεν είναι κατάλληλα για επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας, που είναι προκλητικά, ακατάλληλα ή με άλλο τρόπο δυνητικά προσβλητικά.
 12. Κατοχή όπλου ή οποιουδήποτε αντικειμένου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως όπλο στις φωτογραφίες ή το βίντεό σας.
 13. Μέθη, όπως καθορίζεται από το Rheumatology Congress 2022, σε οποιαδήποτε τοποθεσία ή λειτουργία εκδήλωσης. Παρακαλώ πιείτε υπεύθυνα.
 14. Εμφάνιση περιπτώσεων ή προώθηση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας σε συνομιλία, συνομιλία, φωτογραφία, βίντεο ή κείμενο.
 15. Συγκέντρωση με σκοπό, ή ως αποτέλεσμα, διατάραξη της ειρήνης ή διάπραξη οποιασδήποτε παράνομης πράξης ή εμπλοκή σε οποιαδήποτε προσβλητική συμπεριφορά.
 16. Οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα που δεν καλύπτεται ήδη παραπάνω.
 17. Μη τήρηση οποιουδήποτε από τους κανόνες ή κανονισμούς της εκδήλωσης ή οδηγίες του προσωπικού της εκδήλωσης.
 18. Κοινή χρήση των διαπιστευτηρίων σύνδεσης της εκδήλωσης σας με άλλα άτομα.

 

 

Πώς να αναφέρετε μη αποδεκτή συμπεριφορά ή ύποπτο άτομο/συμπεριφορά

Θυμηθείτε: αν βλέπετε κάτι, πείτε κάτι

Εάν αντιμετωπίσετε ή είστε μάρτυρες έκτακτης ανάγκης για την ασφάλεια της ζωής, επικοινωνήστε αμέσως με τις τοπικές αρχές επιβολής του νόμου.

Εάν έχετε παράπονο ή ανησυχία για παρενόχληση, διακρίσεις, εκφοβισμό ή οποιαδήποτε άλλη συμπεριφορά που παραβιάζει τον Κώδικα Δεοντολογίας του Rheumatology Congress 2022, σας ενθαρρύνουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας αμέσως. Εάν δείτε ότι συμβαίνει αυτό σε κάποιον άλλο, αναφέρετε το επίσης.

Μπορείτε να ζητήσετε να παραμείνει απολύτως εμπιστευτική η αναφορά σας.

Επικοινωνήστε μέσω email: info@rheumatologycongress2022.gr και κάποιος θα επικοινωνήσει μαζί σας

 

Συνέπειες Αναφερόμενης Μη Αποδεκτής Συμπεριφοράς

Μετά τη λήψη μιας αναφοράς μη αποδεκτή συμπεριφοράς, η πρώτη προτεραιότητα του Rheumatology Congress 2022 θα είναι η ασφάλεια και η ασφάλεια των Συμμετεχόντων. Προκειμένου να διατηρηθεί ένα ασφαλές, εκπαιδευτικό / επαγγελματικό περιβάλλον, το Rheumatology Congress 2022 διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή να τερματίσει προσωρινά συγκεκριμένες λειτουργίες που είναι διαθέσιμες σε έναν Συμμετέχοντα ή να αναστείλει ή να τερματίσει ολόκληρο τον λογαριασμό του Συμμετέχοντα. Όταν τα γεγονότα αμφισβητούνται ή δεν μπορούν να τεκμηριωθούν πλήρως, το Rheumatology Congress 2022 διατηρεί το δικαίωμα να λάβει τα μέτρα που είναι πιο πιθανό για τη διασφάλιση της ασφάλειας των Συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένου του τερματισμού του λογαριασμού ενός Συμμετέχοντος για το υπόλοιπο της εκδήλωσης Rheumatology Congress 2022.

Μια αναφορά ενός επιβεβαιωμένου ή επίσημα επιβεβαιωμένου ιστορικού προηγούμενης απαράδεκτης συμπεριφοράς ενός Συμμετέχοντα, εάν επηρεάζει την εμπειρία άλλων Συμμετεχόντων σε μια Εκδήλωση Rheumatology Congress 2022, μπορεί, κατά την κρίση του Rheumatology Congress 2022, να αποτελέσει τη βάση για μια απάντηση στο πλαίσιο αυτής της Πολιτικής.

Η παραβίαση αυτής της Πολιτικής, όπως προσδιορίζεται από το Rheumatology Congress 2022 κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, αποτελεί λόγο για οποιαδήποτε ενέργεια που το Rheumatology Congress 2022 κρίνει σκόπιμο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εξής:

– προειδοποίηση του δράστη,

– άρνηση πρόσβασης του παραβάτη στο συνέδριο Rheumatology Congress 2022 (συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης ή της άρνησης εγγραφής στο συνέδριο Rheumatology Congress 2022),

Το Rheumatology Congress 2022 διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε όποια ενέργεια, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, κρίνει σκόπιμο, σε σχέση με τη διερεύνηση τυχόν θεμάτων που σχετίζονται με την παρούσα Πολιτική.

 

Επικοινωνία από το Rheumatology Congress 2022

Το Rheumatology Congress 2022 θα επικοινωνήσει με ένα άτομο που αναφέρει μη αποδεκτή συμπεριφορά εάν το άτομο επιλέξει να υποβάλει μια αναφορά που αποδίδεται.

Το Rheumatology Congress 2022 θα επικοινωνεί επίσης με ένα άτομο για το οποίο έχει γίνει αναφορά, στο βαθμό που το Rheumatology Congress 2022 είναι σε θέση να αναγνωρίσει και να επικοινωνήσει με αυτό το άτομο.

Η φύση, το εύρος και το περιεχόμενο οποιασδήποτε τέτοιας επικοινωνίας είναι στην αποκλειστική διακριτική ευχέρεια του Rheumatology Congress 2022.

Εάν απαιτείται, το Rheumatology Congress 2022 μπορεί να επικοινωνήσει ευρύτερα με τους Συμμετέχοντες στο Rheumatology Congress 2022.

Το Rheumatology Congress 2022 έχει το δικαίωμα να γνωστοποιήσει τις απαντήσεις του βάσει αυτής της Πολιτικής στους εργοδότες ή τους χορηγούς των εμπλεκόμενων προμηθευτών Συμμετεχόντων, στις τοπικές αρχές επιβολής του νόμου, στα μέσα ενημέρωσης και στο κοινό, όπως το Rheumatology Congress 2022 κρίνει εύλογο και κατάλληλο.

 

9. Στοιχεία επικοινωνίας

Για ερωτήσεις σχετικά με το συνέδριο Rheumatology Congress 2022, επικοινωνήστε με το info@rheumatologycongress2022.gr.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας μπορεί να αναθεωρηθεί ανά πάσα στιγμή από το Rheumatology Congress 2022 και οι όροι είναι αδιαπραγμάτευτοι. Αυτός ο Κώδικας Δεοντολογίας δεν θίγει τα δικαιώματα του Rheumatology Congress 2022, για όλα τα οποία επιφυλάσσεται ρητά.

Μαζί, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι το Συνέδριο του Rheumatology Congress 2022 και όλες οι σχετικές δραστηριότητες, που φιλοξενούνται από το Rheumatology Congress 2022, είναι ασφαλείς και φιλόξενες.

 

Δείγμα της «φόρμας υποβολής» της αναφοράς

(για απαράδεκτη συμπεριφορά ή ύποπτο άτομο/συμπεριφορά)

Εισαγωγικό μήνυμα:

Λάβετε υπόψη σας ότι οι ακόλουθες πληροφορίες απαιτούνται για να προχωρήσετε σε διερεύνηση του περιστατικού ή της συμπεριφοράς που αναφέρετε.

Όλα τα πεδία είναι προαιρετικά, ώστε να μπορείτε να αποκαλύψετε όσες λιγότερες ή όσες πληροφορίες θέλετε να μοιράζεστε.

Μπορείτε να επιλέξετε να παραμείνετε ανώνυμοι. Ωστόσο, το Rheumatology Congress 2022 δεν θα μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας σχετικά με την αναφορά και ενδέχεται να έχει μικρότερη δυνατότητα να διερευνήσει πλήρως μια ανώνυμη αναφορά.

Το Rheumatology Congress 2022 θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που αποκαλύπτονται σε αυτήν την αναφορά μόνο για τον σκοπό της διερεύνησης της αναφοράς και της απόκρισης με τον τρόπο που περιγράφεται στον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας.

– Ημερομηνία συμβάντος:

– Κατά προσέγγιση ώρα του συμβάντος:

– Όνομα του προσώπου που συντάσσει αυτήν την αναφορά:

– Εάν αυτή η αναφορά γίνεται για λογαριασμό άλλου ατόμου, το όνομα αυτού του άλλου ατόμου:

– Στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου που υποβάλλει αυτήν την αναφορά (κινητό τηλέφωνο και email):

– Όνομα του ατόμου του οποίου η συμπεριφορά προκάλεσε αυτή την αναφορά (εάν είναι γνωστό):

– Τοποθεσία όπου συνέβη το περιστατικό:

– Το περιστατικό συνεχίζεται;

– Σύντομη περιγραφή του περιστατικού ή της συμπεριφοράς και ανησυχίες:

– Ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας των μαρτύρων του συμβάντος (εάν υπάρχουν):

– Έχετε προηγουμένως παραπονεθεί ή παράσχει πληροφορίες σχετικά με αυτό το περιστατικό ή σχετικά περιστατικά στο Rheumatology Congress 2022, στις αρχές επιβολής του νόμου ή σε άλλο μέρος;

Εάν ναι, πότε και σε ποιον παρείχατε πληροφορίες;

 

Πρόσθετα σχόλια/ δηλώσεις στο τέλος της φόρμας:

Οι πληροφορίες πρέπει να είναι αληθείς. Κάθε άτομο που εν γνώσει του παρέχει ψευδείς πληροφορίες μπορεί να υπόκειται σε πειθαρχικά μέτρα από το Rheumatology Congress 2022.

Οι αναφορές περιστατικών που αποφασίζεται ότι δεν παραβιάζουν την πολιτική Rheumatology Congress 2022 δεν θεωρείται ότι είναι ψευδείς.